بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق عضو کنسرسیوم مجری آموزش دوره‌های مدیریت سبز و کاهش هزینه‌های انرژی در ادارات، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی
با مجوز رسمی از سازمان محیط‌ زیست
توسعه پایدار
شهر پایدار

 

 

 

 

 

 

زنان توانمند  

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

                                         

 

 

 

 

 

مدیریت سبز  

 

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

اخبار مربوط به

 

فعالیت های بنیاد

  

فرهنگ و تمدن 

 

 

 

    

ادامه مطلب

 

فراخوان عضویت

ما را برای رسیدن به اهدافمان که ایجاد شبکه کاری برای بانوان و حلقه اتصال زنان با صنایع سبز و زیست محیطی است یاری کنید . (فرم همکاری با  بنیاد )

 

 

 

جستجو

فرم ورود