حمایت از تولیدات سبز

 

 مزایای کیسه های پارچه ای : قابلیت بازیافت ،  قابلیت شستشو ، کاهش مصرف پلاستیک و کمک به پاکیزگی محیط زیست 

کاغذ سنگی کاغذی است که سفیر مرگ درختان نیست 

حمایت از تولیدات سبز در راستای مهمترین هدف بنیاد یعنی " توانمند سازی و توسعه پایدار " است 

 

 

 

 

 

 

جستجو

فرم ورود