ماموریت بنیاد

آموزش، توانمندسازی و توان افزایی زنان جامعه در رده‌های سنی مختلف (کودکان، جوانان و سالمندان) با هدف ارتقای توانمندی‌های آنان (از خود توانمندسازی تا دیگر توانمندسازی)  به منظور توسعه‌ پایدار (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست ‌محیطی) و خلق آینده پایدار ماموریت اصلی واحد توانمندسازی و توسعه پایدار در بنیاد فرهنگ و تمدن میراث شرق است.

 

 

جستجو

فرم ورود